alt

Phong tục cưới của người Huế

Quy trình tổ chức lễ cưới ở Huế cũng có đủ các bước thủ tục như các địa phương khác...
 
alt

Hôn nhân đặc biệt của người Nuer

Mỗi một nền văn hóa đều có quan niệm riêng về hôn nhân và hôn nhân không đồng nghĩa...
 
alt

Phong tục cưới của người Ê Đê

Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ, vì vậy trong gia đình cũng như ngoài xã hội, người phụ nữ...
   
alt

Thuật ngữ cưới hỏi người Việt

Mỗi một dân tộc có một phong tục cũng như các thuật ngữ khác nhau liên quan đến kết hôn...
 
alt

Trang phục cưới xưa

Nhân dân ta mỗi khi nói tới ngày cưới vẫn thường cho rằng: “Trăm năm mới có một lần” có lẽ do đó...
   
alt

Ý nghĩa của các phong tục cưới

Ngày nay, có rất nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, ... được truyền...
 
alt

Tục cưới xin của người Bố Y

Người Bố Y cư trú ở Quản Bạ (Hà Giang) và Mường Khương (Lào Cai). Hôn nhân in đậm tính chất...
   
alt

Tục lệ cưới xin của dân tộc La Hủ

Trai gái La Hủ được phép tự do yêu đương khi đến tuổi lập gia đình. Việc cưới hỏi được tiến hành...
 
alt

Nguồn gốc chữ “Song hỷ”

Trong năm, cứ vào tiết trời Thu, Đông và Xuân là những thời gian quan trọng để trai gái xây dựng...
   
alt

Phong Tục cưới hỏi của người Sê Tiêng

Dân tộc bản địa cư trú lâu đời nhất ở Bình Phước là người Sê Tiêng. Hiện nay người Sê Tiêng...
 
alt

Tại sao phải có phù dâu

Tục lệ xưa cần có phù dâu vì hôn nhân cưỡng ép, do cha mẹ định đoạt, nhiều nơi lại có nạn...
   
alt

Phong tục cưới truyền thống của người Hà Nhì

Trong quan hệ hôn nhân, người Hà Nhì ít chịu sự ràng buộc của những lễ giáo phong kiến...
 
alt

Những kiểu cầu hôn độc đáo trên vùng núi cao

Miền núi Tây Bắc Việt Nam có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống với bản sắc văn hóa vùng cao...
   
alt

Phong tục lễ cưới cung đình nhà Nguyễn

Dù là tầng lớp nhân dân lao động và giai cấp quan lại nhỏ ở các triều đại phong kiến...
 
alt

Đám cưới người Thái khác lạ mà độc đáo

Ở dân tộc Thái, con trai con gái đến tuổi thành niên được chủ động tìm chọn bạn đời...
   

Tìm Kiếm

Đơn vị tài trợ

Facebook Fan

Link liên kết